Home

SIP-Bouwmodules.nl

Bouwmodules van de toekoms Lichtgewicht - meer m2 leefruimte, aardbevingbestendig - in iedere vorm verkrijgbaar - unieke isolatiewaaarden - alle bouwkundige oplossingen en door ons gegarandeerd.

 

Bouw samen met de SIP bouwmodules van INOV-8 aan een mooie toekomst.

De door ons geproduceerde SIP panelen zijn van ongekende kwaliteit, en geven uw firma de mogelijkheid snel te bouwen met ongekende isolatie waarden. De tijd van balken folie en steenwol lijkt hiermee ten einde te komen. De door ons aangboden SIP modules hebben alle eigenschappen in 1 sandwich verenigd. De sandwich constructie zorgt voor een aardbeving bestendige woning of aanbouw.

 

Na vele jaren van ontwikkelen en investeren in de SIP bouwmodules hebben wij met deze modules een compleet bouwsysteem ontwikkeld.

Zo kunt u als opdrachtgever of aannemer gebruik maken van onze afdeling ontwikkeling en engeneering.

Dit betekent dat uw ontwerp kant en klaar kan worden aangeleverd. Inclusief Deurposten, randverstrekingen, dakconstructie en randbalken (rimboard) Door de comlexiteit van een woning ontstaan er vele

knooppunten. In onze onderdelen catalogus op deze pagina kunt u zien welke materialen wij daarvoor bieden.

Tevens bieden wij de mogelijkheid, speciaal voor uw project de bouwmodules naar uw wens aan te passen, dit kan voorkomen i.v.m het verkrijgen van uw omgevingsvergunning.

Met onderstaande voorstelling krijgt u een idee van de mogelijkheden (u dient dit te openen met SketchUp)

 

 

 

 

Nieuwbouw De special productline van SIP Bouwmodules biedt architecten de mogelijkheid te ontwerpen in ieder gewenste stijl.

Wij bieden uw opdrachtgever de mogelijkeid een van onze archtecten een ontwerp te laten maken in SketchUp. Is uw ontwerp klaar dan kan dit door onze ingenieurs worden omgezet naar een bouwkundige systeem tekening waarin alle panelen bouwkundige oplossingen en benodigdheden zijn ingevuld. U kirjgt vanaf dag 1 inzicht in de ontwikkeling van de woning. Bovenstaand treft u een impressie van een technisch ontwerp. bedenkt u ook met welk gemak uw uitvoerder dit plan uit kan werken.

BASF The Chemical Company Partner in R&D

 

 

 

Veiligheid Onderstaand filmpje geeft het verschil in brandgedrag aan.

 

Veiliigheid en comfort zijn waarden die hoog op de prestatieladder scoren.

Zelf uw woning, aanbouw, dakopbouw of bedrijfspand calculeren

U kunt via een e-mail een calculatietool aanvragen.

Het calculatietool dienst u als volgt in te vullen

 

In de kolom bovenaan noteerd u indien voorhanden de goot en nok hoogte van uw bouwwerk. U telt het aantal vierkante meter per gevel bij elkaar op en noteerd het aantal m2 in de 1e kolom, waarna u de hoogte invult, standaard staat de hoogte genoteerd op 3mtr. U zult zien dat er in de rechterkolom een bedrag verschijnt. U kunt ook het aantal hoeken van uw bouwerk invullen. Waarna u een dak breedte en diepte noteerd (platdak) Heeft u aan de bovenzijde goot en nokhoogte genoteerd dan kunt u ook een schuin dak berekenen. U kunt nog keuzes maken in wel of geen technische kokers in de panelen. Aanhechtingen en koppelingen en eventueel kozijnen overspannen met een lintpaneel. (latij) Heeft u uw kozijn en deurmaten paraat vul deze dan in u zult zien dat daarmee rekening gehouden wordt. Tot slot deze calcualtietool is voor een indicatie, wij aanvaarden geen verantwoording voor onjuist gebruik van deze calculatietool. Vraag uw aannemer of onze helpdesk voor hulp.

RENOVATIEMODULE VEEL WONINGBOUWVERENIGINGEN KIEZEN ERVOOR OM INGRIJPEND HUN WONINGEN TE VERBETEREN.

 

Wij bieden u voor een optimale en betaalbare renovatie en naisolatie van uw buitengevel de reno SIP panelenlijn Deze panelen zijn amengesteld met een PUR kern die tegen de woning aangelijmd wordt en een buitenschil van magnesiumboard.

SIP panelen Uniek samengestelde panelen zorgen voor doorbraak in bouwwereld.

Wij bieden voor iedere bouwaanvraag de juiste SIP panelen, en hebben voor ieder bouwknooppunt een oplossing

Nieuwbouw, verbouw, aanbouw, dakopbouw renoveren en isoleren van woningen.

Bouwen met SIP, snelheid en prestatie

Unieke thermishe eigenschappen lNOV-8 MgB SIP panelen.

Uitstekende thermische prestaties MgB SIP zijn verkrijgbaar in een reeks van plaatdikten en u-waarden tot 0,14 W / m2K of beter. Deze unieke thermische prestatie maakt het mogelijk een volledig passief huis te ontwikkelen.

In combinatie met de unieke MgB panel verbindingssysteem, hebben onze gebouwen zeer beperkte koudebruggen en uitzonderlijke niveaus van luchtdichtheid.

Onderstaand detail werkboek geeft een weergave van de bouwkundige toepassngnen en oplossingen. Energie prestatie, natuurlijk groen

 

 

Bouwkundige oplossingen en aanpassingen bieden wij met onderstaande catalogus.

Engeneering routering van A tot Z

Sterk in panelen en meewerken aan uw project

Onze afdeling R&D en techniek draagt zorg voor uw woning. Wij zorgen voor een compleet pakket waarin alle bouwknoopunten worden opgelost. U woning komt op een trailer in genummerde panelen volgorde op de door u aangewezen plaats.

Gegevens

SIP Bouwmodules onderdeel van SIP panel technologie

Dorpsstraat 10 2761AE Zevenhuizen

Sales 06-53853851

 

info@SIP-bouwmodules.nl

SIP-Bouwmodules.nl

Speerpunten in onze organisatie zijn het bieden van een totaalproduct waarmee u uw opdrachtgevers ten dienste kunt zijn.

 

Onze afdeling R&D ontwikkeld bouwmodules naar wens. Wij hebben voor ieder knooppunt een antwoord. Ook is het mogelijk een paneel ontwerp voor u te ontwikkelen.

Share

Facebook

Google+

Twitter